Uudised

Mis on Peipsi- Emajõe lodi?
Peipsi-Emajõe Lodjast
Lodjad ja hansalinn Tartu
Lodja ehitusest
Peipsi lodi (suurem tüüp)
Peipsi lodi (väiksem tüüp)
Lodjapildid

“Emajõe Hansalodi 2005”
Projektist lühidalt
Projekti läbiviimisest
Projekti hetkesesust
Projekti koostööpartnerid

Emajõe lodjakoja ehitus

MTÜ Emajõe lodjaselts
Mis on emajõe lodjaselts?
Kes on seltsi liikmed?
Millega selts tegeleb?
Põhikiri
Liikmeksastumise avaldus

Projekti läbiviimine

Lodja pidulik veeskamine on planeeritud 2005.a rahvusvaheliste Hansapäevade raames. Vettelaskmisele võiks järgneda erinevad üritused lodja pardal, lõbusõidud linna vahel ja sümboolne kaubaretk sõprussidemete sõlmimiseks ümber Peipsi Pihkvasse.

Lodjaehituse oleme kavandanud läbi viia etappide kaupa, avalikkust kaasates sarnaselt ruhnu jaala ehitusele. Suuremad tööd on plaanis läbi viia talgu korras, vabatahtlikke abilisi ja huvilisi kaasates.

Esimese ettevõtmisena on plaanis koos Lohusuu Rannakultuuri seltsiga 17.juulil 2004 toimuval Lohusuu Kalalaadal valmis ehitada Peipsi lootsik (lodja peräpaat). Lodja ehitustööd algaksid juulis 2004. 

Lodja kaubaruum on kavas kohandada reisiruumiks, mis looks võimaluse sõidutada lodjaga Tartu linna aukülalisi, teha mitmepäevaseid eksootilisi loodusretki Emajõe Suursoosse, Piirissaarele, Pihkvasse jt peipsiäärsetesse sihtkohtadesse. Lodjaretkega võiks avada ka Tartu-Pihkva veetee. Lodjast võiks kujundada Linnamuuseumi või ERM-i jõel asuva filiaali, uue Emajõge elavdava turismiobjekti. Eesti Koolimetsade Ühendus on huvitatud lodja edaspidisest kasutamisest nö. “ujuva õppeklassina”.