Uudised

Mis on Peipsi- Emajõe lodi?
Peipsi-Emajõe Lodjast
Lodjad ja hansalinn Tartu
Lodja ehitusest
Peipsi lodi (suurem tüüp)
Peipsi lodi (väiksem tüüp)
Lodjapildid

“Emajõe Hansalodi 2005”
Projektist lühidalt
Projekti läbiviimisest
Projekti hetkesesust
Projekti koostööpartnerid

Emajõe lodjakoja ehitus

MTÜ Emajõe lodjaselts
Mis on emajõe lodjaselts?
Kes on seltsi liikmed?
Millega selts tegeleb?
Põhikiri
Liikmeksastumise avaldus

Projekti Hetkeseis

Praeguseks on moodustunud toimiv algatusmeeskond, samuti on olemas ehituse alustamiseks vajalikud lähtematerjalid - ehitusjoonised, fotod, Eesti muuseumidest ja arhiividest leitud lotjade kirjeldused

Hetkel oleme tegevad koostööpartnerite kaasamise ja rahastamisvõimaluste otsimisega

Projekti läbiviimisel osaleb ka MTÜ Puulaevaselts Vikan, kes viis edukalt lõpule analoogse ajaloolise Ruhnu jaala ehitamise projekti. Ehituseks vajalike puutöökogemustega, ruumide ja tehniliste abivahenditega abistab üritust OÜ Tartu Tünnitehas. Puitmaterjali varumisel on lubanud aidata palkmajaehitusfirma OÜ Hobbiton

Praeguse seisuga on laeva ehitamisel koostööpartneritena nõus osalema Tartu Linnavalitsus, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Meremuuseum, Peipsi Koostöö Keskus, SA Tartumaa Turism, MTÜ Koolimetsade Ühendus, Lohusuu Rannakultuuri Selts, Lohusuu vallavalitsus. Laevaehitusse on kavas kaasata ka üks Pihkvas tegutsev puulaevameister

Projekti rahastamisel loodame ka sihtotstarbeliste fondide, eraisikute ja firmade toetusele